Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 15 juni 2020

Dag:
Måndag den 15 juni 2020
Tid:
13:00
Plats:
Nämdö, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020-06-15

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 11.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor