Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 15 juni 2020

Dag:
Måndag den 15 juni 2020
Tid:
13:00
Plats:
Nämdö, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Inriktning för programområdesarbete inom kunskapsstyrningen under etableringsår 2020-2021

  VKN 2020-0087

 • 4.

  Ansökan om ett av två nationella uppdrag inom Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) för PGD

  VKN 2020-0103

 • 5.

  Ansökan om ett av två nationella uppdrag inom Nationell Högspecialiserad vård (NHV) för moyamoya

  VKN 2020-0102

 • 6.

  Ansökan om nationella uppdraget inom Nationell Högspecialiserad vård (NHV) för Fosterterapi

  VKN 2020-0101

 • 7.

  Yttrande över remiss - SIS-Remiss 19814 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

  VKN 2020-0100

 • 8.

  Yttrande över remiss - Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

  VKN 2020-0121

 • 9.

  Yttrande över remiss - Socialstyrelsens reviderade försäkringsmedicinska beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar del 1

  VKN 2020-0104

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 11.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor