Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 25 januari 2021

Dag:
Måndag den 25 januari 2021
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020-01-25

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 22.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 23.

  Förvaltningen informerar

 • 24.

  Övriga frågor