Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 24 maj 2021

Dag:
Måndag den 24 maj 2021
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2021-05-24

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 19.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 20.

  Förvaltningen informerar

 • 21.

  Övriga frågor