Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 17 februari 2021

Dag:
Onsdag den 17 februari 2021
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2021-02-17

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 9.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor