Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 16 juni 2021

Dag:
Onsdag den 16 juni 2021
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 16 juni 2021

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 29.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 30.

  Förvaltningen informerar

 • 31.

  Övriga frågor