Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 14 april 2021

Dag:
Onsdag den 14 april 2021
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2021-04-14

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Informationsärenden

 • 18.

  Aktuellt läge kring kunskapsstöd för långtidssjuka i covid-19

Övrigt

 • 19.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 20.

  Förvaltningen informerar

 • 21.

  Övriga frågor