Extra sammanträde med vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 5 mars 2019

Dag:
Tisdag den 5 mars 2019
Tid:
11:30

Dagordning

Dagordning

  • 1.

    Val av justerare

  • 2.

    Godkännande av dagordning

  • 3.

    Information om händelsen kring 1177 Vårdguiden