Sammanträde för vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 17 december 2019

Dag:
Tisdag den 17 december 2019
Tid:
12:30
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Verksamhetsplan 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd och planering för åren 2021-2023

  VKN 2019-00

 • 4.

  Sjukvårdskostnader och läkemedelskonsumtion hos kvinnor och män i Region Stockholm

  VKN 2019-0210

 • 5.

  Uppdragsavtal om Janusmed amning

  VKN 219-0214

 • 6.

  Riktlinjer för hantering av personuppgifter

  VKN 2019-0209

 • 7.

  Yttrande över remiss "Strategi för Innovation. Innovationer för en modern Stockholmsregion"

  VKN 2019-0203

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor