Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 28 november 2019

Dag:
Torsdag den 28 november 2019
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Inriktning vårdhygieniskt arbete i Region Stockholm

  VKN 2019-0198

 • 4.

  Ansökan om nationell högspecialiserad vård, viss vård vid endometrios

  VKN 209-0200

 • 5.

  Ansökan om nationell högspecialiserad vård, viss vård vid trofoblastsjukdomar

  VKN 2019-0201

 • 6.

  Ansökan om nationell högspecialiserad vård Ex Utero Intrapartum Treatment

  VKN 2019-0202

Anmälningsärenden

Informationsärenden

 • 8.

  Information från patientnämndens förvaltning

 • 9.

  Information om Folkhälsorapport 2019

 • 10.

  Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet - förslag på aktiviteter 2020

 • 11.

  VKN-dagen 2020

Övrigt

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor