Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 13 juni 2019

Dag:
Torsdag den 13 juni 2019
Tid:
15:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstinghuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Tertialbokslut för januari till april 2019 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0015

 • 4.

  Budgetunderlag för vårdens kunskapsstyrningsnämnd för 2020 samt planering för åren 2021-2023

  VKN 2019-0016

 • 5.

  Strategisk inriktning för kunskapstjänster om läkemedel

  VKN 2019-0106

 • 6.

  Introduktion av nya läkemedel i Region Stockholm

  VKN 2019-0064

 • 7.

  Yttrande över remiss från Folkhälsomyndigheten - Ändrade föreskrifter (HSLF-FL 2016:51) om vaccintation av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

  VKN 2019-0093

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor