Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 23 maj 2019

Dag:
Torsdag den 23 maj 2019
Tid:
15:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2019-05-23

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 7.

  Pågående arbete med regionala vårdprogram

 • 8.

  Strategi för medicinska kunskapstjäster för läkemedel

Övrigt

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor