Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 23 maj 2019

Dag:
Torsdag den 23 maj 2019
Tid:
15:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Handlingsplan för Strama Stockholm 2019

  VKN 2019-0091

 • 4.

  Kunskapsstyrning sällsynta sjukdomar

  VKN 2019-0098

 • 5.

  Yttrande gällande rekommendation från Styrelsen till regionerna om etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020

  VKN 219-0092

 • 6.

  Yttrande över Remiss - Gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm

  VKN 2019-0094

Informationsärenden

 • 7.

  Pågående arbete med regionala vårdprogram

 • 8.

  Strategi för medicinska kunskapstjäster för läkemedel

Övrigt

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor