Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd de 25 april 2019

Dag:
Torsdag den 25 april 2019
Tid:
15:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Process för nationell nivåstrukturering

  VKN 2019-0058

 • 4.

  Rationell läkemedelsanvädning i Region Stockholm

  VKN 2019-0063

 • 5.

  Yttrande över betänkandet "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan" (SOU 2019:6)

  VKN 2019-0084

 • 6.

  Yttrande över Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening

  VKN 209-0085

 • 7.

  Yttrande över PM "Inrättande av Centrum för hälsodata" (RS 2019-0318)

  VKN 2019-0096

Anmälningsärenden

Informationsärenden

 • 9.

  Patientsäkerhetsplan

Övrigt

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor