Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 28 mars 2019

Dag:
Torsdag den 28 mars 2019
Tid:
15:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Inriktning av sakkunnigorganisationens arbete

  VKN 2019-0059

 • 4.

  Yttrande över slutbetänkandet - Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2019:89)

  VKN 2019-0066

Informationsärenden

 • 5.

  Nivåstrukturering Rikssjukvård

Övrigt

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor