Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 21 februari 2019

Dag:
Torsdag den 21 februari 2019
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset

Dagordning

Tilläggsdagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Regionalt cancercentrums utvecklingsprogram för tidig uppäckt och cancerprevention (lägesrapport)

 • 4.

  Information om nationella gapanalyser

 • 5.

  Årsrapport läkemedel

Övrigt

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor

Tilläggsdagordning

 • 8.

  Yttrande över motion 2018:10 av Tara Twana (S) om att alla kvinnor har nytta av mammografi

  VKN 2019-0009