Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 31 januari 2019

Dag:
Torsdag den 31 januari 2019
Tid:
15:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Anmälan av val av ledamöter och ersättare till vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0006

Beslut

 • 2.

  Val av sekreterare för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0005

 • 3.

  Sammanträdestider för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0002

 • 4.

  Närvarorätt vid vårdens kunskapsstyrningsnämnds sammanträden för politiska sekreterare, personalföreträdare och övriga

  VKN 2019-0011

 • 5.

  Tillsättning av dataskyddsombud för vårdens kunskapsstyrningsnämnds personuppgiftsbehandlingar

  VKN 2019-0001

 • 6.

  Delegationsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0003

 • 7.

  Arbetsordning för vårdens kunskapssstyrningsnämnd

  VKN 2019-0004

 • 8.

  Val av arkivansvarig för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0012

 • 9.

  Verksamhetsplan för vårdens kunskapsstyrningsnämnd för 2019 samt planering för 2020-2022

  VKN 2019-0007

 • 10.

  Anpassning av sakkunnigstrukturen i Region Stockholm till nationellt sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

  VKN 2019-0008

 • 11.

  Yttrande över remiss Användning av logotyp för Region Stockholm

  VKN 2019-0010

Övrigt

 • 12.

  Familjär hyperkolestrerolemi

 • 13.

  Övriga frågor