Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd ansvarar för att leda kunskapsstyrningsorganisationen inom Region Stockholms hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vårdens kunskapasstyrningsnämnd ansvarar för vårdens kunskapsstyrning: nationella nivåstruktureringen av sjukvården, kunskapsstöd, vårdprogram, läkemedelsfrågor i patientperspektiv (introduktion, prioriteringar), frågor om vårdens prioriteringar, nationella cancerstrategin, regional cancerplan, minskad antibiotikaanvändning, läkemedelsstöd samt utvecklingen av Region Stockholms överrgripande patientstyrningsförmåga.

Dagordningar, handlingar och protokoll i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Sammanträdeshandlingar år 2019

Förtroendevalda i Vårdens kunskapstyrningsnämnd

Ordinarie ledamöter
Ersättare