Beredningen för tillgänglighet och framkomlighets sammanträde den 14 februari 2019

Dag:
Torsdag den 14 februari 2019
Tid:
15:30

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Val av justeringsman

Beslutsärenden

 • 2.

  Sammanträdestider 2019

  TN 2017-1727

 • 3.

  Beslut om affärsinriktning för trafikavtal avseende busstrafik respektive spårtrafik samt beslut om att inleda upphandling av aktuella områden och därtill beslut om inriktning för elektrifiering av busstrafiken

  TN 2017-1727

 • 4.

  Genomförandebeslut avseende ny stationspaviljong vid Södertälje C

  TN 2015-1048

Övrigt

 • 5.

  Övriga frågor

 • 6.

  Nästa sammanträde