Beredningen för tillgänglighet och framkomlighets sammanträde den 24 augusti 2021

Dag:
Tisdag den 24 augusti 2021
Tid:
15:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista för beredningen för tillgänglighet och framkomlighet 2021-08-24

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Trafikförvaltningen informerar

  TN 2021-0031

Beslutsärenden

Skrivelser

Informationsärenden

Övrigt

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Nästa sammanträde