Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen

Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen bevakar frågor inom området tillgänglighet och framkomlighet.

Dagordningar, handlingar och protokoll i Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar år 2019

Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2019

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2019 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen

Ordinarie ledamöter
Ersättare