Sjötrafikutskottets sammanträde den 30 september 2019

Dag:
Måndag den 30 september 2019
Tid:
17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Beslut att inleda upphandling av Kollektiv sjötrafik i Stockholms norra mellanskärgård, avtalsområde Åsättra – Ingmarsö och Boda – Gällnö (E39DX1)

  TN 2019-0287

Övrigt

 • 5.

  Övriga frågor

 • 6.

  Nästa sammanträde