Sjötrafikutskottet

Sjötrafikutskottet ansvarar för frågor inom sjötrafik. Utskottet beslutar om trafikförändringar, upphandlingar, utredningar och trafikplikt för sjötrafiken.

Dagordningar, handlingar och protokoll i Sjötrafikutskottet

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar år 2020

Sammanträdeshandlingar år 2019

Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2019

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2019 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i Sjötrafikutskottet

Ordinarie ledamöter

Underorgan i Sjötrafikutskottet

Sjötrafikberedningen bereder frågor inom området sjötrafik och bereder ärenden inom detta område till sjötrafikutskottet.

Sjötrafikberedningen