Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 28 januari 2020

Dag:
Tisdag den 28 januari 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, Lokal T-centralen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - TF och FUT

Beslutsärenden TF

 • 5.

  Beslut om inledande av upphandling av installation och underhåll av IT-utrustning och fordon

  TN 2019-0488

 • 6.

  Yttrande avseende remiss angående översiktsplan för Trosa kommun 2020

  TN 2019-1381

 • 7.

  Remiss angående regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030

  TN 2019-1382

Beslutsärenden TF ovh FUT

Skrivelser TF

 • 9.

  Svar på skrivelse från (S) angående resandeanalys vid höjt pris

  TN 2019-1211

Informationsärenden TF

 • 10.

  Information om Kollektivtrafikplan 2050 - Delrapport 1: Nuläge, utveckling och trender

  TN 2014-0777

Anmälningsärenden TF

Övrigt

 • 13.

  Övriga frågor

 • 14.

  Nästa sammanträde