Trafiknämndens sammanträde tisdag den 22 september 2020

Dag:
Tisdag den 22 september 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Svar på remiss om förslag till hållbarhetspolicy för Region Stockholm RS 2019-0857

  TN 2020-0426

 • 6.

  Utvecklingsstrategi för kollektivtrafikens kompletterande service och intäkter

  SL 2017-0131

 • 7.

  Rekommendation för andra parters försäljning av digitala biljetter

  SL 2016-0856

 • 8.

  Plan för samverkan för att utveckla kollektivtrafiken i stockholmsregionen

  TN 2020-0243

 • 9.

  Beslut om att förlänga avtal UH2012 och UH2012B

  SL 2013-2036

 • 10.

  Godkännande av ingående av tilläggsavtal avseende avhjälpande av utmattningssprickor på tunnelbanefordon C20

  TN 2020-0817

 • 11.

  Delning av investeringsobjekt ”Anpassning trafikstyrningssystem befintlig tunnelbana” samt genomförandebeslut avseende ”Livstidsförlängning av gröna linjens trafikstyrningssystem”

  TN 2020-0553

 • 12.

  Förnyat genomförandebeslut Roslagsbanans utbyggnad

  SL 2013-1512

 • 13.

  Sammanträdesdatum för trafiknämnden år 2021

  TN 2020-0001

 • 14.

  Delårsrapport per augusti 2020 TF och FUT

  TN 2020-0044, FUT 2019-1001

Skrivelser

 • 15.

  Svar på skrivelse från (V) angående bemanning i sjötrafiken

  TN 2020-0936

 • 16.

  Svar på skrivelse från (S) angående kvalitetssäkring av upphandlingar

  TN 2020-0412

 • 17.

  Svar på skrivelse från (V) angående bristande information till nämndens ledamöter

  TN 2020-0582

 • 18.

  Svar på skrivelse från (S) angående information till trafiknämnden

  TN 2020-0811

 • 19.

  Svar på skrivelse från (SD) om extra sanering inom kollektivtrafiken i Region Stockholm

  TN 2020-0584

Informationsärenden

 • 20.

  Kollektivtrafikplan 2050 Delrapport 2: Information om bristanalys och trafikkoncept, samt Delrapport 3: Analys av kvarstående behov

  TN 2014-0777

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 23.

  Övriga frågor

 • 24.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden beslutsärenden

 • 25.

  Yttrande över regionledningskontorets promemoria Effektiv administration i Region Stockholm, RS 2020-0623

  TN 2020-1249, FUT 2020-1127

 • 26.

  Förlängning av tilläggsavtal för buss- och lokalbanetrafiken med anledning av coronoapandemin

  TN 2020-0407