Trafiknämndens sammanträde måndag den 19 oktober 2020

Dag:
Måndag den 19 oktober 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100