Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 18 februari 2020

Dag:
Tisdag den 18 februari 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

  TN 2020-0001

Beslutsärenden

Motioner

 • 9.

  Motion 2019:45 av Robert Johansson (S) och Jens Sjöström (S) om el-sparkcyklarnas påverkan på trafikmönster och klimat

  TN 2019-1115

 • 10.

  Motion 2019:55 av Stellan Hamrin (V) om havsnivån

  TN 2019-1237

Skrivelser

 • 11.

  Svar på skrivelse från (V) angående rutiner för användande av alkolås

  TN 2019-1327

 • 12.

  Svar på skrivelse från (V) angående uppsägningen av samarbetet med Lugna gatan

  TN 2019-1328

 • 13.

  Svar på skrivelse från (V) angående väderskydd vid hållplatser

  TN 2019-1329

 • 14.

  Svar på skrivelse från (S) angående information om trafikförvaltningens arbete med att utveckla intäkter från lokaler och reklam

  TN 2019-1434

 • 15.

  Svar på skrivelse från (V) med anledning av ”Strategisk framkomlighet”

  TN 2019-1136

 • 16.

  Svar på skrivelse från (SD) angående de nya upphandlade arbetstunnlarna till tunnelbanans utbyggnad med CRTG

  FUT 2019-998, TN 2019-1210

 • 17.

  Svar på skrivelse från (S) angående arbetstunnlar i Nacka

  FUT 2019-999, TN 2019-1214

Anmälningsärenden

 • 18.

  Inkommande post till trafiknämnden

  TN 2020-0001

 • 19.

  Anmälan av delegationsbeslut TF

  TN 2020-0001

Övrigt

 • 20.

  Nästa sammanträde

 • 21.

  Övriga frågor

Tilläggsärenden beslutsärenden