Trafiknämndens sammanträde den 9 mars 2021

Dag:
Tisdag den 9 mars 2021
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista för trafiknämnden 2021-03-09

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Motioner

Skrivelser

Informationsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 27.

  Nästa sammanträde

 • 28.

  Övriga frågor

Tilläggsärende beslutsärende