Trafiknämndens sammanträde den 26 januari 2021

Dag:
Tisdag den 26 januari 2021
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista för trafiknämnden 2021-01-25

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

  TN 2021-0001

Beslutsärenden

Motioner

Skrivelser

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 16.

  Övriga frågor

 • 17.

  Nästa sammanträde