Trafiknämndens sammanträde den 18 maj 2021

Dag:
Tisdag den 18 maj 2021
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista för trafiknämnden 2021-05-18

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av utsänd föredragningslista

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Motioner

Skrivelser

Informationsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 36.

  Övriga frågor

 • 37.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden beslutsärenden

Tilläggsärende informationsärende