Trafiknämndens sammanträde den 11 maj 2021

Dag:
Tisdag den 11 maj 2021
Tid:
16:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 samt på distans via digital möteslänk.

Föredragningslista för trafiknämnden 2021-05-11

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

Övrigt

 • 5.

  Övriga frågor

 • 6.

  Nästa sammanträde