Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 29 januari 2019

Dag:
Tisdag den 29 januari 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Val av sekreterare i trafiknämnden för år 2019

  TN 2019-0022

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

  Tjänsteutlåtande

 • 6.

  Förvaltningschefsinformation - förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2018-0034

Beslutsärenden TF

 • 7.

  Strategisk pendelbåtsutredning

  TN 2017-1363

 • 8.

  Inriktningsbeslut avseende anpassning av trafikstyrningssystem med anledning av utbyggnaden av tunnelbanan

  TN 2015-0991

  Sekretesshandlingar

 • 9.

  Fastställande av serviceavtal för Roslagsbanan

  SL 2018-0315

 • 10.

  Remiss avseende logotyp för Region Stockholm

  TN 2018-1833

 • 11.

  Instruktion för trafiknämndens beredningar och utskott

  TN 2019-0022

 • 12.

  Skrivelse från (S) angående underhållsunderskottet inom kollektivtrafiken och status för Nybohovshissen

  TN 2018-1601

 • 13.

  Skrivelse från (S) och (V) angående krav på öppenhet och förtydligande kring US-leasar

  TN 2018-1603

 • 14.

  Skrivelse från (S) och (MP) - Återkommande otrygghet på vissa stationer

  TN 2018-0985

Beslutsärende FUT

 • 15.

  Beslut om köp av projekteringstjänster för station Södra Hagalund samt projekt Depå

  FUT 2019-0036

Beslutsärende gemensamt för TF och FUT

Anmälningsärenden TF

Anmälningsärenden FUT

Övrigt

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde