Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 1 oktober 2019

Dag:
Tisdag den 1 oktober 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

  TN 2019-0022

Beslutsärenden TF

 • 5.

  Remiss angående regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län

  TN 2019-0934

 • 6.

  Remiss avseende Konsumentverkets föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

  TN 2019-0697

 • 7.

  Remiss avseende revidering av Stockholms stads Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

  TN 2019-0973

 • 8.

  Förnyat genomförandebeslut Botkyrka tvätthall

  SL 2014-0353

Beslutsärenden gemensamt TF och FUT

Motioner

 • 10.

  Remiss – Motion 2019:33 av (SD) om snabbuss i rusningstrafik enbart för Norrtälje kommuns resenärers resande till och från Stockholm

  TN 2019-0719

 • 11.

  Remiss – Motion 2019:39 av Jerri Bergström m fl (S) om idrottens möjligheter att bidra till en bättre folkhälsa

  TN 2019-0806

 • 12.

  Remiss – Motion 2019:42 av Gabriel Kroon (SD) och Msciwoj Swigon (SD) om färjeläget i Vaxholm

  TN 2019-0808

 • 13.

  Remiss – Motion 2019:43 av Gabriel Kroon (SD) och Msciwoj Swigon (SD) om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden

  TN 2019-0809

Skrivelser

 • 14.

  Skrivelse från (S) angående sjötrafikupphandlingar

  TN 2019-0817

 • 15.

  Skrivelse från (V) angående rapport om Ansaldo

  TN 2019-0818

 • 16.

  Skrivelse från (V) med anledning av behovsanalys E40 nytt tunnelbaneavtal

  TN 2019-0189

 • 17.

  Skrivelse från (V) angående kameraövervakning i kollektivtrafiken

  TN 2019-0819

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 20.

  Övriga frågor

 • 21.

  Nästa sammanträde