Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 22 oktober 2019, kl. 14:30

Dag:
Tisdag den 22 oktober 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

  TN 2019-0022

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

Beslutsärenden TF

 • 5.

  Beslut om sammanträdesdatum för trafiknämnden under 2020

  TN 2019-0022

 • 6.

  Genomförandebeslut lågfrekvent underhåll av X60

  TN 2019-0604

 • 7.

  Genomförandebeslut högvärdeskomponenter till pendeltågsfordon X60B

  TN 2019-1037

 • 8.

  Beslut om inledande av upphandling avseende ramavtal reservkraft

  TN 2019-0987

 • 9.

  Remiss av ändringar av järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning och upplåtelse av järnväg

  TN 2019-0931

 • 10.

  Ersättningsval av ledamot och ersättare till beredningen för tillgänglighet och framkomlighet

  TN 2019-0022

 • 11.

  Visering via valideringsstolpar på pendeltågsstationer som saknar fysisk spärrlinje

  TN 2019-0897

Beslutsärenden gemensamt för TF och FUT

 • 12.

  Remiss avseende plan för begränsad klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt

  TN 2019-1048

Informationsärenden TF

 • 13.

  Månadsrapport september 2019

  TN 2019-0069

  Handlingar publiceras senare

Informationsärende FUT

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 16.

  Övriga frågor

 • 17.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden beslutsärenden TF

 • 18.

  Remiss - Motion 2019:40 av Maria Mustonen (V) om knutpunkt för hållbar mobilitet

  TN 2019-0807

 • 19.

  Remiss - Motion 2019:25 av Marit Normasdotter (V) om att förbjuda spelreklam i kollektivtrafiken

  TN 2019-0721