Trafiknämndens sammanträde måndagen den 18 mars 2019

Dag:
Måndag den 18 mars 2019
Tid:
13:30-15:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2019-0022

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - förvaltning för utbyggnad tunnelbana

  FUT 2018-0034

 • 5.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Utredningsbeslut bussdepåförsörjning

  SL 2018-0365

  Skickas senare.

 • 7.

  Utredningsbeslut om framtida trafikstyrningssystem i tunnelbanan

  TN 2018-1381

 • 8.

  Yttrande avseende överlåtelse av Waxholms Ångfartygs AB till AB Stockholms lokaltrafik

  TN 2019-0251

 • 9.

  Justering i bolagsdokument för AB Transitio

  TN 2019-0236

 • 10.

  Förtydligande av tidigare delegering byte av hissar och rulltrappor

  SL 2018-0524

 • 11.

  Utseende av ombud till Svensk Kollektivtrafiks årsstämma

  TN 2019-0272

 • 12.

  Genomförandebeslut avseende banåtgärder på bro över Söderström

  SL 2017-0176

Beslutsärenden FUT

 • 13.

  Upphandling av entreprenadkontrakt avseende likriktar- och nätstationer för utbyggnad av tunnelbanan

  FUT 2019-0074

Informationsärenden TF

 • 14.

  Information med lägesrapport avseende trafikförvaltningens forskningssamverkan år 2018

  TN 2014-0001

 • 15.

  Information om trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar inför T20

  TN 2018-1821

 • 16.

  Lägesrapport för förbättrad framkomlighet i stombussnätet 2017-2021: åtgärder linje 172 och 173

  TN 2016-0992

Anmälningsärenden TF

 • 17.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2019-0022

 • 18.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2019-0022

Anmälningsärenden FUT

Övrigt

 • 20.

  Övriga frågor

 • 21.

  Nästa sammanträde