Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 19 februari 2019

Dag:
Tisdag den 19 februari 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering och protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2019-0022

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation - förvaltningen för utbyggnad tunnelbana

  FUT 2018-0034

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Medfinansiering till K2 - nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik för perioden år 2020-2024

  TN 2018-1335

 • 7.

  Beslut om affärsinriktning för trafikavtal avseende busstrafik respektive spårtrafik samt beslut om att inleda upphandling av aktuella områden och därtill beslut om inriktning för elektrifiering av busstrafiken

  TN 2017-1727

 • 8.

  Revisorernas rapport 6/2018 planerade spårtrafikstörningar och ersättningstrafik

  SL 2018-1831

 • 9.

  Beslut om allmän trafikplikt för Roslagsbanan

  TN 2018-1568

 • 10.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Norrort (Täby, Vaxholm, Åkersberga, Danderyd)

  TN 2018-1569

 • 11.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Norrtälje

  TN 2018-1570

 • 12.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Nacka och Värmdö

  TN 2018-1571

 • 13.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Huddinge, Botkyrka och Söderort

  TN 2018-1572

 • 14.

  Genomförandebeslut avseende ny stationspaviljong vid Södertälje C

  TN 2015-1048

 • 15.

  Förnyat genomförandebeslut för projekt Bro över Söderström samt en ny total utgift för investeringsobjekt program Slussen

  SL 2013-1569

 • 16.

  Remiss av Motion 2018:13 av Susanne Lund (S) och Stefan Johansson (S) om enklare och bättre biljettregler för barn och unga

  TN 2018-1777

 • 17.

  Motion av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om kameraövervakning på infartsparkeringar i landstingets regi

  TN 2018-1778

 • 18.

  Motion av Per Carlberg (SD) m.fl. om informationskampanj om fuskåkande i kollektivtrafiken

  TN 2018-1779

 • 19.

  Skrivelse från (S) och (V) angående förstärkt samarbete med Trafikverket för minskade förseningar på pendeltåget

  TN 2017-1519

 • 20.

  Skrivelse från (S) och (V) angående svar på remissinstansernas yttrande på föreslagna trafikförändringar T19

  TN 2018-1813

 • 21.

  Nominering av styrelseledamöter i Svensk kollektivtrafik

  TN 2019-0272

Informationsärenden

Beslutsärenden gemensamt för TF och FUT

Anmälningsärenden TF

Övrigt

 • 26.

  Övriga frågor

 • 27.

  Nästa sammanträde