Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 18 juni 2019

Dag:
Tisdag den 18 juni 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsperson

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2019-0022

Beslutsärenden TF

 • 5.

  Genomförandebeslut Rissnedepån

  TN 2019-0491

 • 6.

  Förnyat utredningsbeslut Hässelbygrenen

  TN 2018-0766

 • 7.

  Utredning av strategiska investeringar till följd av utbyggnad tunnelbana

  TN 2015-0990

 • 8.

  Inriktningsbeslut ERTMS Signalsystem och samkörbarhet

  SL 2018-0133

 • 9.

  Utredningsstudie stomlinje Söderort-Nacka

  TN 2016-0414

 • 10.

  Förnyat genomförandebeslut nya Vallentuna (Okvista) bussdepå

  SL 2014-0353

 • 11.

  Remiss avseende gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm

  TN 2019-0424

 • 12.

  Mobilitets- och trafikutvecklingsrapport

  TN 2018-1822

 • 13.

  Ersättningsval av ersättare till beredningen för pilotförsök i kollektivtrafiken

  TN 2019-0022

 • 14.

  Ändrat datum för trafiknämndens sammanträde i september

  TN 2019-0022

Beslutsärenden gemensamma TF och FUT

Motioner

 • 18.

  Motion 2019:7 av Anna Sehlin (V) m.fl. om att införa ett regionalt lånecykelsystem i Region Stockholm

  TN 2019-0409

Skrivelser

 • 19.

  Skrivelse från (S) och (V) angående revisorernas granskning av kollektivtrafikens kostnader

  TN 2019-0447

 • 20.

  Skrivelse från (S) och (V) angående rulltrappor och hissar

  TN 2019-0448

 • 21.

  Skrivelse från (S) med anledning av bussexplosion i Klaratunneln

  TN 2019-0449

 • 22.

  Skrivelse från (V) angående brandsäkerhet i bussterminal i Katarinaberget

  TN 2019-0450

 • 23.

  Skrivelse från (S) och (V) angående reklam i kollektivtrafiken

  TN 2019-0317

Informationsärenden TF

Informationsärenden TF och FUT

Anmälningsärenden TF

Övrigt

 • 29.

  Övriga frågor

 • 30.

  Nästa sammanträde