Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 17 december 2019

Dag:
Tisdag den 17 december 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-Centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

  TN 2019-0022

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - TF och FUT

  TN 2019-0022

Beslutsärenden TF

 • 5.

  Det öppna Skåne 2030 - Skånes regionala utvecklingsstrategi

  TN 2019-1173

 • 6.

  Remiss avseende ny innovationsstrategi

  TN 2019-1192

 • 7.

  Förslag till inriktningsbeslut samt beslut om inledande av upphandling avseende vissa trygghetsresurser

  TN 2019-1193

 • 8.

  Val av ledamöter och ersättare till trafiknämndens beredningar och utskott 2020

  TN 2019-0022

 • 9.

  Förnyat inriktningsbeslut för investeringsobjekt Danviksbron

  SL 2017-0735

 • 10.

  Ändringar i trafiknämndens delegationsordning

  TN 2019-0022

Beslutsärenden TF och FUT

Skrivelser TF

 • 12.

  Svar på skrivelse från (V) angående arbetsmiljö i upphandlad trafik

  TN 2019-1213

Informationsärenden TF

 • 13.

  Information om behovsanalys och trafikutredning sjötrafik

  TN 2019-0440

 • 14.

  Omvärld i förändring - trafikförvaltningens omvärldsanalys 2019

  TN 2019-0511

 • 15.

  Trafikförvaltningens svar på kommunernas synpunkter på trafikförändringsremissen

  TN 2018-1821

 • 16.

  Information om trafikförvaltningens arbete med att utveckla intäkter från lokaler och reklam

Övrigt

 • 17.

  Övriga frågor

 • 18.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden Beslutsärenden TF

 • 19.

  Ombyggnation och upprustning av Fridhemsplans tunnelbanestation etapp 2 - förnyat genomförandebeslut

  SL 2014-1389

 • 20.

  Inriktningsbeslut för ny färjeterminal vid Skeppsbron (bytespunkt Slussen)

  SL 2013-1569