Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 15 januari 2019

Dag:
Tisdag den 15 januari 2019
Tid:
09:00-10:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Val av sekreterare

Beslutsärende

 • 5.

  Val av ledamöter till trafiknämndens beredningar och utskott 2019

  TN 2019-0022

Övrigt

 • 6.

  Övriga frågor

 • 7.

  Nästa sammanträde