Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 22 oktober 2019, kl. 8:30

Dag:
Tisdag den 22 oktober 2019
Tid:
08:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, möteslokal Gjörwellsalen

Föredragningslista2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärende TF

 • 4.

  Godkännande av överenskommelser avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen

  TN 2019-1098

Beslutsärende FUT

 • 5.

  Godkännande av överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering i Sverigeförhandlingen

  FUT 2019-0872

Övrigt

 • 6.

  Övriga frågor

 • 7.

  Nästa sammanträde