Färdtjänstutskottets sammanträde torsdagen den 25 januari 2018

Dag:
Torsdag den 25 januari 2018
Tid:
13:00-13:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning 

Inledning

  • 1.

    Val av justeringsman

Beslutsärende

Informationsärenden

  • 3.

    Övriga frågor

  • 4.

    Nästa sammanträde