Färdtjänstutskottet

Trafiknämndens färdtjänstutskott ansvarar för Region Stockholms myndighetsutövning i form av prövning och beslut av färdtjänsttillstånd samt prövning och beslut om behov av ytterligare tilldelning av resor.

Dagordningar och handlingar i färdtjänstutskottet

Trafiknämndens färdtjänstutskott sammanträder flera gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdatum med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan. 

Sammanträdeshandlingar år 2018
Sammanträdeshandlingar år 2017

Dagordningar och handlingar före år 2017

Sammanträdeshandlingar i trafiknämndens färdtjänstutskott före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i färdtjänstutskottet 

Trafiknämndens färdtjänstutskott består av totalt 5 ledamöter, 3 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Ordförande i utskottet är Fredrik Wallén (KD), 1:e vice ordförande Mikael T. Eriksson (M) och 2:e vice ordförande Conny Fogelström (S).

Ordinarie ledamöter i färdtjänstutskottet ›
Ersättare i färdtjänstutskottet ›

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?