Sammanträde med beredning för sjötrafik onsdag den 8 maj 2019

Dag:
Onsdag den 8 maj 2019
Tid:
10:00

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsperson

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 • 5.

  Beslut om att inleda upphandling av kundtjänst för SL/WÅAB

  TN 2019-0288

Informationsärende

Övrigt

 • 7.

  Övriga frågor

 • 8.

  Nästa sammanträde