Sammanträde med beredning för sjötrafik måndagen den 28 januari 2019

Dag:
Måndag den 28 januari 2019
Tid:
11:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Val av justeringsman

Beslutsärenden

 • 2.

  Sammanträdestider 2019

  TN 2019-0134

 • 3.

  Utbildningsdag för beredningens ledamöter och ersättare

Informationsärende

Övrigt

 • 5.

  Övriga frågor

 • 6.

  Nästa sammanträde