Sammanträde med beredning för sjötrafik tisdag den 22 oktober 2019

Dag:
Tisdag den 22 oktober 2019
Tid:
11:00
Plats:
Landstingshuset, Roslagssalen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärende

 • 4.

  Två försök med pendelbåtstrafik relaterat till budget 2019 för Region Stockholm

  TN 2019-0680

Övrigt

 • 5.

  Övriga frågor

 • 6.

  Nästa sammanträde