Sammanträde med beredning för sjötrafik torsdag den 22 augusti 2019

Dag:
Torsdag den 22 augusti 2019
Tid:
10:00

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsperson

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärende

 • 5.

  Behovsanalys och utredning av godstrafik i Stockholms skärgård

  TN 2017-1184

Övrigt

 • 6.

  Övriga frågor

 • 7.

  Nästa sammanträde