Sammanträde med beredning för sjötrafik torsdag den 21 november 2019

Dag:
Torsdag den 21 november 2019
Tid:
10:00

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerar

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningen informerar

  TN 2019-0139

Beslutsärenden

 • 5.

  Beslut om sammanträdesdatum för beredningen för sjötrafik år 2020

  TN 2019-0139

Informationsärenden

 • 6.

  Information om genomföranden av biljettprisjusteringar 2020 för SL och Waxholmsbolaget

  TN 2018-1251

 • 7.

  Information om hur arbetet med utredningar av framtidens sjötrafik fortskrider

  TN 2019-0139

  Inga underlag i ärendet

Övrigt

 • 8.

  Nästa sammanträde

 • 9.

  Övriga frågor