Sammanträde med beredning för sjötrafik måndag den 30 september 2019

Dag:
Måndag den 30 september 2019
Tid:
15:30

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningen informerar

  TN 2019-0022

Beslutsärenden

 • 5.

  Remiss – Motion 2019:42 av Gabriel Kroon (SD) och Msciwoj Swigon (SD) om färjeläget i Vaxholm

  TN 2019-0808

 • 6.

  Remiss – Motion 2019:43 av Gabriel Kroon (SD) och Msciwoj Swigon (SD) om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden

  TN 2019-0809

 • 7.

  Svar på skrivelse från (S) angående sjötrafikupphandlingar

  TN 2019-0817

 • 8.

  Beslut att inleda upphandling av Kollektiv sjötrafik i Stockholms norra mellanskärgård, avtalsområde Åsättra – Ingmarsö och Boda – Gällnö (E39DX1)

  TN 2019-0287

Övrigt

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Nästa sammanträde