Sammanträde med beredning för sjötrafiken torsdag den 14 mars 2019

Dag:
Torsdag den 14 mars 2019
Tid:
10:00
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholmssalen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Val av justeringsman

Beslutsärenden

 • 2.

  Yttrande avseende överlåtelse av Waxholms Ångfartygs AB till AB Stockholms Lokaltrafik

  TN 2019-0251

Övrigt

 • 3.

  Övriga frågor

 • 4.

  Nästa sammanträde