Sammanträde med beredning för sjötrafik torsdag den 12 december 2019

Dag:
Torsdag den 12 december 2019
Tid:
10:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, Lokal T-Centralen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningen informerar

  TN 2019-0139

Informationsärenden

 • 5.

  Information om behovsanalys och trafikutredning sjötrafik

  TN 2019-0440

 • 6.

  Val av ledamöter och ersättare till trafiknämndens beredningar och utskott år 2020

  TN 2019-0022

Övrigt

 • 7.

  Övriga frågor

 • 8.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden beslutsärenden

 • 9.

  Inriktningsbeslut för ny färjeterminal vid Skeppsbron (bytespunkt Slussen)

  SL 2013-1569