Sammanträde med beredningen för sjötrafik den 23 augusti 2021 - INSTÄLLT MÖTE

Dag:
Måndag den 23 augusti 2021
Tid:
15:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100