Sammanträde med beredning för sjötrafik den 24 augusti 2020 - INSTÄLLT MÖTE

Dag:
Måndag den 24 augusti 2020
Tid:
15:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100